Plastové úložné boxy – sleva -50 % na druhý kus / Akce platí od 16. 7. do 29. 7. 2024 / Mrkněte na

Oblíbené (0)

Můj obchod

0

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují podrobné informace o zpracování osobních údajů, které společnost Pepco Czech Republic s.r.o. shromažďuje, když navštívíte její webové stránky.

 1. Správce vašich osobních údajů

Pepco Czech Republic s.r.o., ul. Hvězdova 1716/2b, Praha 14078

 1. Inspektor ochrany údajů subjektů ze skupiny Pepco a jeho kontaktní údaje

Všechny subjekty skupiny Pepco jmenovaly inspektora ochrany údajů, na něhož se lze obrátit ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a využívání práv souvisejících se zpracováním údajů.

Pokud chcete kontaktovat inspektora ochrany údajů skupiny Pepco, použijte prosím následující kontaktní údaje:

Adresa:   Daniel Wieszczycki

Inspektor ochrany osobních údajů

Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, Poznaň

E-mailová adresa:  dpo@pepco.eu
 1. Pro jaké účely jsou zpracovány vaše osobní údaje?

3.1 Obecně návštěva našich webových stránek nevyžaduje poskytování žádných vašich osobních údajů.

3.2 Když používáte naše služby, shromažďujeme informace o tom, jak uživatelé komunikují se stránkami a jejich obsahem, včetně následujícího: informace týkající se zařízení a zapisování do protokolů (systémové protokoly), které obsahují datum, čas návštěvy a číslo adresy IP zařízení, ze kterého došlo k připojení, a údaje o statistice návštěvnosti webových stránek a příchodu na každou stránku nebo odchodu z ní. Tyto aktivity jsou zaměřeny na zlepšování služeb a přizpůsobení potřebám uživatele. Údaje také mohou být použity pro účely přímého marketingu. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními osobami používajícími web nebo systém a nejsou správcem používány k identifikaci uživatele.

3.3 Kromě toho mohou být vaše údaje zpracovány s vaším výslovným souhlasem pro účely přímého marketingu prostřednictvím informačního zpravodaje. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů informačního zpravodaje Pepco.

 1. Jak dlouho budou vaše osobní údaje uloženy?

4.1 Pokud jde o přizpůsobení obsahu webu správce údajů vašim zájmům a také k řešení vyhledávacích robotů, ochranu před zneužitím a statistická měření a dále zlepšování služeb, případně k zobrazení reklamy na webu přizpůsobené vašim zájmům, vaše údaje budou zpracovávány, dokud s tím budete souhlasit, případně dokud nepřestanete využívat služby správce vašich údajů.

4.2 Údaje budou zpracovány pro marketingové účely (zpravodaj), s vašimi údaji budeme pracovat, dokud svůj souhlas s tímto zpracováním neodvoláte.

 1. Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

5.1 Pokud jde o úpravu obsahu webu správce údajů podle vašich zájmů a také o řešení vyhledávacích robotů, ochranu před zneužitím a statistická měření a dále zlepšování služeb a v některých případech o marketingové účely, vaše údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) (oprávněný zájem správce). Oprávněným zájmem správce je přizpůsobení obsahu služeb správce, např. webových stránek, vašim potřebám tak, aby byla zajištěna bezpečnost těchto služeb a dále neustálé zlepšování služeb správce údajů a zobrazování reklamy na webu i mimo něj přizpůsobené vašim zájmům.

5.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely (zpravodaj) je váš dobrovolný souhlas.

 1. Požadavek na poskytnutí údajů

6.1 Zpracování údajů pro účely úpravy obsahu webových stránek správce údajů podle vašich zájmů, detekce robotů a pokusů o zneužití služeb správce údajů, statistického měření a zlepšování služeb správce údajů je nezbytné k poskytování vysoce kvalitních služeb ze strany správce údajů. Pokud nedovolíte zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, můžete tím zabránit řádnému poskytování služeb.

6.2 Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely (zpravodaj) je dobrovolné.

 1. Kterým příjemcům budou k dispozici vaše osobní údaje?

7.1 Vaše údaje mohou být převedeny subjektům zpracovávajícím osobní údaje jménem správce údajů, mj. poskytovatelům služeb IT nebo marketingovým agenturám, a tyto subjekty tyto údaje zpracovávají na základě smlouvy se správcem údajů a pouze podle jeho pokynů.

7.2 Vaše údaje mohou být rovněž poskytnuty subjektům, které jsou oprávněny je získat na základě platných právních předpisů, např. donucovacím orgánům v případě podání oznámení u příslušného orgánu s odpovídajícím právním základem (např. pro účely probíhajícího trestního řízení).

 1. Odeslání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 1. Jaká jsou vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Na zpracovávání vašich osobních údajů se vztahují následující právní normy:

● právo na přístup k vašim údajům včetně získání jejich kopie;

● právo požadovat o opravu údajů;

● právo na smazání údajů (v uvedených případech);

● právo podat stížnost k orgánu dozoru pro ochranu osobních údajů;

● právo omezení zpracování údajů.

V rozsahu, ve kterém jsou vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo jako součást poskytované služby (údaje jsou nezbytné pro poskytování služby), můžete také využít následující práva:

● právo na odvolání souhlasu, pokud jsou vaše údaje zpracovávány na tomto základě; odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním;

● právo na přenos osobních údajů, tj. chcete-li své osobní údaje získat od správce údajů v strukturovaném, obecně používaném formátu, který je strojově čitelný. Tyto údaje můžete poskytnout dalšímu správci údajů.

Pro uplatnění těchto práv je třeba se obrátit na inspektora ochrany osobních údajů na adrese iodo@pepco.eu

 1. Informace o souborech cookie

10.1 Při používání služeb správce údajů zůstáváte anonymní, pokud se nerozhodne jinak. S ohledem na obecná pravidla připojení k internetu jsou informace obsažené v systémových protokolech (např. adresa IP) používány pro technické účely související se správou serverů správce údajů. Adresy IP dále slouží ke shromažďování obecných statistických demografických údajů (např. o regionu, z něhož je navázáno připojení).

10.2 Váš webový prohlížeč může na disku vašeho počítače ukládat malé textové soubory (angl. cookie). Soubory cookie obsahují informace, které jsou nezbytné pro správné fungování služeb, zejména těch, které vyžadují oprávnění.

10.3 Služby správce údajů ukládají soubory cookie v počítačích uživatelů k následujícím účelům:

• lepší přizpůsobení služeb potřebám uživatelů, například prezentace nebo seznamu obchodů ve vašem okolí;

• vytváření statistiky návštěvnosti;

• prezentace internetových reklam s obsahem co nejvíce odpovídajícím zájmům uživatele.

10.4 Vzhledem k životnosti souborů cookie a podobných technologií používáme dva základní typy těchto souborů:

relační – dočasné soubory uložené v koncovém zařízení uživatele do odhlášení, opuštění webové stránky a aplikace nebo vymazání pomocí softwaru (webového prohlížeče);

trvalé – uložené v koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nevymaže.

10.5 S ohledem na cíl, kterému slouží soubory cookie a podobné technologie, rozlišujeme jejich následující typy:

Bezpečnostní –používané k zajištění bezpečnosti, např. k detekci podvodů;

výkonové – umožňují shromažďování informací o způsobu používání webových stránek;

Název

Vydavatel

Účel

Doba trvání

rc::a

Google

Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty.

Trvalé

rc::c

Google

Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty.

Relace

test_cookie

Google

Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.

1 den

SOUHLAS

YouTube

Slouží ke zjištění, zda návštěvník v nastavení souborů cookie souhlasil s kategorií marketingu. Tento soubor cookie je nezbytný pro zajištění souladu webových stránek s GDPR.

2 roky

pepco_cookies

Pepco

 

1 měsíc

funkční – umožňují „zapamatovat si“ nastavení vybraná uživatelem a přizpůsobené uživatelské rozhraní, např. vybraný jazyk nebo oblast umístění uživatele, velikost písma, vzhled stránky atd.;

Název

Vydavatel

Účel

Doba trvání

YSC

YouTube

Registruje jedinečné ID pro vedení statistik videí z YouTube, která uživatel viděl.

Relace

_ga 

Google

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

2 roky

_gat 

Google

Používá se v nástroji Google Analytics k omezení četnosti požadavků.

1 den

_gid

Google

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

1 den

collect

Google

Slouží k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka.

Relace

_dc_gtm_

Google

Slouží k uložení počtu požadavků na služby.

1 minuta

AMP_TOKEN

Google

Slouží k uložení jedinečného ID uživatele.

30 sekund až 1 rok

__utma

Google

Slouží k rozlišení uživatelů a relací.

2 roky

__utmt

Google

Slouží k omezení četnosti požadavků.

10 minut

__utmb

Google

Slouží k určení nových relací/návštěv.

30 minut

__utmz

Google

Slouží k uložení zdroje návštěvnosti nebo kampaně, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na vaše stránky.

6 měsíců

__utmv

Google

Slouží k ukládání vlastních proměnných na úrovni návštěvníků.

2 roky

OTZ

Google

Poskytuje souhrnnou analýzu návštěvníků webových stránek.

14 dnů

reklamní – umožňují uživatelům poskytovat reklamní obsah lépe přizpůsobený jejich zájmům; webové stránky používají formu internetového marketingu založenou na „retargetingu“; to umožňuje našim partnerům zobrazovat uživatelům reklamy na základě jejich interakcí s webovými stránkami; například uživateli, který si na stránkách prohlížel informace o oblečení, se na dalších stránkách může zobrazit reklama představující produkty, které si již uživatel prohlížel;

Název

Vydavatel

Účel

Doba trvání

_gac

Google

Slouží k ukládání a sledování dosahu publika.

90 dnů

_gcl

Google

Slouží k ukládání a sledování konverzí.

Trvalé

c_user

Facebook

Slouží k uložení jedinečného ID uživatele.

30 dnů

presence

Facebook

Slouží k uložení stavu chatu uživatele.

Relace

_js_datr

Facebook

Slouží k uložení uživatelských předvoleb.

2 roky

_fbc

Facebook

Slouží k uložení poslední návštěvy.

2 roky

fbm*

Facebook

Slouží k uložení údajů o účtu.

1 rok

xs

Facebook

Slouží k uložení jedinečného ID relace.

3 měsíce

wd

Facebook

Slouží k uložení rozměrů okna prohlížeče.

1 týden

fr

Facebook

Slouží pro retargeting a doručování reklam.

3 měsíce

act

Facebook

Slouží k uložení přihlášených uživatelů.

90 dnů

_fbp

Facebook

Slouží k uložení a sledování návštěv na různých webových stránkách.

3 měsíce

LOGIN_INFO

YouTube

Slouží ke sledování zobrazení videí na YouTube.

Od 6 měsíců do 10 let

PREF

YouTube

Slouží k uložení uživatelských předvoleb.

8 měsíců

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Slouží k odhadu šířky pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.

179 dnů

APISID

Google

Slouží k přizpůsobení reklam.

 

SID

Google

Pomáhá předcházet podvodům a neoprávněnému přístupu.

2 roky

AID

Google

Slouží k propojení uživatelských dat mezi zařízeními, koordinaci reklam a měření konverzí.

2 roky

NID

Google

Slouží k ukládání informací o návštěvnících a přizpůsobení reklam.

6 měsíců

IDE

Google

Používá se se službou Google DoubleCLick k registraci interakce uživatele a měření účinnosti reklam.

1 rok

SAPSID

Google

Slouží k ukládání informací o návštěvnících a přizpůsobení reklam.

2 roky

HSID

Google

Pomáhá předcházet podvodům a neoprávněnému přístupu.

2 roky

VSC

YouTube

Slouží ke sledování zobrazení videí na YouTube.

Relace

remote_sid

YouTube

Slouží ke sledování zobrazení videí na YouTube.

Relace

llbcs

YouTube

Slouží ke sledování zobrazení videí na YouTube.

Relace

wide

YouTube

Slouží ke sledování zobrazení videí na YouTube.

Relace

10.6 Webový prohlížeč je možné nakonfigurovat tak, aby byla zcela vypnuta možnost ukládání souborů cookie na pevném disku vašeho počítače.

10.7 Další informace o souborech cookie a jiných technologiích naleznete mj. na Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) nebo v nabídce Nápověda webového prohlížeče.

 1. Ostatní informace

11.1 Na stránkách správce údajů mohou být používány tzv. sociální pluginy pro sociální média jako Facebook, Google+ Twitter nebo Pinterest. Pomocí funkcí poskytovaných těmito moduly plug-in lze doporučit určitý obsah nebo jej sdílet v sociálních sítích. Mějte na paměti, že při použití těchto modulů plug-in dochází k výměně údajů mezi vámi a příslušnou sociální sítí. Správce údajů tyto údaje nezpracovává ani nemá žádné informace o tom, jak jsou tyto údaje shromažďovány. Proto doporučujeme, abyste si před použitím příslušného modulu plug-in přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů vlastníků těchto sociálních sítí.“

Naše kolekce

Tak hodně za tak málo!

Letní SUPEHITY

Svět maminek a dětí

Proč se vyplatí nakupovat v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Více než 200 prodejen. Jsme vám vždy nablízku.

Vždy nízké ceny

V Pepco najdete vše, co potřebujete a za nízké ceny.

Široký výběr

V Pepco najdete široký výběr výrobků pro sebe, svou rodinu a domácnost.

Nakupujte bez obav

Máte právo vrátit zboží do 30 dnů v libovolném obchodě Pepco na území České republiky.