Moje prodejna
LOADER
Menu
Produkty

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují podrobné informace o zpracování osobních údajů, které společnost PEPCO Czech Republic s.r.o. shromažďuje, když navštívíte její webové stránky.

 1. Správce vašich osobních údajů

PEPCO Czech Republic s.r.o., ul. Hvězdova 1716/2b, Praha 14078

 1. Inspektor ochrany údajů subjektů ze skupiny Pepco a jeho kontaktní údaje

Všechny subjekty skupiny Pepco jmenovaly inspektora ochrany údajů, na něhož se lze obrátit ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a využívání práv souvisejících se zpracováním údajů.

Pokud chcete kontaktovat inspektora ochrany údajů skupiny Pepco, použijte prosím následující kontaktní údaje:

Adresa:   Daniel Wieszczycki

Inspektor ochrany osobních údajů

Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, Poznaň

E-mailová adresa:  iodo@pepco.eu
 1. Pro jaké účely jsou zpracovány vaše osobní údaje?

3.1 Obecně návštěva našich webových stránek nevyžaduje poskytování žádných vašich osobních údajů.

3.2 Když používáte naše služby, shromažďujeme informace o tom, jak uživatelé komunikují se stránkami a jejich obsahem, včetně následujícího: informace týkající se zařízení a zapisování do protokolů (systémové protokoly), které obsahují datum, čas návštěvy a číslo adresy IP zařízení, ze kterého došlo k připojení, a údaje o statistice návštěvnosti webových stránek a příchodu na každou stránku nebo odchodu z ní. Tyto aktivity jsou zaměřeny na zlepšování služeb a přizpůsobení potřebám uživatele. Údaje také mohou být použity pro účely přímého marketingu. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními osobami používajícími web nebo systém a nejsou správcem používány k identifikaci uživatele.

3.3 Kromě toho mohou být vaše údaje zpracovány s vaším výslovným souhlasem pro účely přímého marketingu prostřednictvím informačního zpravodaje. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů informačního zpravodaje Pepco.

 1. Jak dlouho budou vaše osobní údaje uloženy?

4.1 Pokud jde o přizpůsobení obsahu webu správce údajů vašim zájmům a také k řešení vyhledávacích robotů, ochranu před zneužitím a statistická měření a dále zlepšování služeb, případně k zobrazení reklamy na webu přizpůsobené vašim zájmům, vaše údaje budou zpracovávány, dokud s tím budete souhlasit, případně dokud nepřestanete využívat služby správce vašich údajů.

4.2 Údaje budou zpracovány pro marketingové účely (zpravodaj), s vašimi údaji budeme pracovat, dokud svůj souhlas s tímto zpracováním neodvoláte.

 1. Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

5.1 Pokud jde o úpravu obsahu webu správce údajů podle vašich zájmů a také o řešení vyhledávacích robotů, ochranu před zneužitím a statistická měření a dále zlepšování služeb a v některých případech o marketingové účely, vaše údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) (oprávněný zájem správce). Oprávněným zájmem správce je přizpůsobení obsahu služeb správce, např. webových stránek, vašim potřebám tak, aby byla zajištěna bezpečnost těchto služeb a dále neustálé zlepšování služeb správce údajů a zobrazování reklamy na webu i mimo něj přizpůsobené vašim zájmům.

5.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely (zpravodaj) je váš dobrovolný souhlas.

 1. Požadavek na poskytnutí údajů

6.1 Zpracování údajů pro účely úpravy obsahu webových stránek správce údajů podle vašich zájmů, detekce robotů a pokusů o zneužití služeb správce údajů, statistického měření a zlepšování služeb správce údajů je nezbytné k poskytování vysoce kvalitních služeb ze strany správce údajů. Pokud nedovolíte zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, můžete tím zabránit řádnému poskytování služeb.

6.2 Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely (zpravodaj) je dobrovolné.

 1. Kterým příjemcům budou k dispozici vaše osobní údaje?

7.1 Vaše údaje mohou být převedeny subjektům zpracovávajícím osobní údaje jménem správce údajů, mj. poskytovatelům služeb IT nebo marketingovým agenturám, a tyto subjekty tyto údaje zpracovávají na základě smlouvy se správcem údajů a pouze podle jeho pokynů.

7.2 Vaše údaje mohou být rovněž poskytnuty subjektům, které jsou oprávněny je získat na základě platných právních předpisů, např. donucovacím orgánům v případě podání oznámení u příslušného orgánu s odpovídajícím právním základem (např. pro účely probíhajícího trestního řízení).

 1. Odeslání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 1. Jaká jsou vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Na zpracovávání vašich osobních údajů se vztahují následující právní normy:

● právo na přístup k vašim údajům včetně získání jejich kopie;

● právo požadovat o opravu údajů;

● právo na smazání údajů (v uvedených případech);

● právo podat stížnost k orgánu dozoru pro ochranu osobních údajů;

● právo omezení zpracování údajů.

V rozsahu, ve kterém jsou vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo jako součást poskytované služby (údaje jsou nezbytné pro poskytování služby), můžete také využít následující práva:

● právo na odvolání souhlasu, pokud jsou vaše údaje zpracovávány na tomto základě; odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním;

● právo na přenos osobních údajů, tj. chcete-li své osobní údaje získat od správce údajů v strukturovaném, obecně používaném formátu, který je strojově čitelný. Tyto údaje můžete poskytnout dalšímu správci údajů.

Pro uplatnění těchto práv je třeba se obrátit na inspektora ochrany osobních údajů na adrese iodo@pepco.eu

 1. Informace o souborech cookie

10.1 Při používání služeb správce údajů zůstáváte anonymní, pokud se nerozhodne jinak. S ohledem na obecná pravidla připojení k internetu jsou informace obsažené v systémových protokolech (např. adresa IP) používány pro technické účely související se správou serverů správce údajů. Adresy IP dále slouží ke shromažďování obecných statistických demografických údajů (např. o regionu, z něhož je navázáno připojení).

10.2 Váš webový prohlížeč může na disku vašeho počítače ukládat malé textové soubory (angl. cookie). Soubory cookie obsahují informace, které jsou nezbytné pro správné fungování služeb, zejména těch, které vyžadují oprávnění.

10.3 Služby správce údajů ukládají soubory cookie v počítačích uživatelů k následujícím účelům:

• lepší přizpůsobení služeb potřebám uživatelů, například prezentace nebo seznamu obchodů ve vašem okolí;

• vytváření statistiky návštěvnosti;

• prezentace internetových reklam s obsahem co nejvíce odpovídajícím zájmům uživatele.

10.4 Vzhledem k životnosti souborů cookie a podobných technologií používáme dva základní typy těchto souborů:

relační – dočasné soubory uložené v koncovém zařízení uživatele do odhlášení, opuštění webové stránky a aplikace nebo vymazání pomocí softwaru (webového prohlížeče);

trvalé – uložené v koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nevymaže.

10.5 S ohledem na cíl, kterému slouží soubory cookie a podobné technologie, rozlišujeme jejich následující typy:

Bezpečnostní –používané k zajištění bezpečnosti, např. k detekci podvodů;

výkonové – umožňují shromažďování informací o způsobu používání webových stránek;

funkční – umožňují „zapamatovat si“ nastavení vybraná uživatelem a přizpůsobené uživatelské rozhraní, např. vybraný jazyk nebo oblast umístění uživatele, velikost písma, vzhled stránky atd.;

reklamní – umožňují uživatelům poskytovat reklamní obsah lépe přizpůsobený jejich zájmům; webové stránky používají formu internetového marketingu založenou na „retargetingu“; to umožňuje našim partnerům zobrazovat uživatelům reklamy na základě jejich interakcí s webovými stránkami; například uživateli, který si na stránkách prohlížel informace o oblečení, se na dalších stránkách může zobrazit reklama představující produkty, které si již uživatel prohlížel;

statistické – k vytváření statistik webových stránek a aplikací.

10.6 Webový prohlížeč je možné nakonfigurovat tak, aby byla zcela vypnuta možnost ukládání souborů cookie na pevném disku vašeho počítače.

10.7 Další informace o souborech cookie a jiných technologiích naleznete mj. na Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) nebo v nabídce Nápověda webového prohlížeče.

 1. Ostatní informace

11.1 Na stránkách správce údajů mohou být používány tzv. sociální pluginy pro sociální média jako Facebook, Google+ Twitter nebo Pinterest. Pomocí funkcí poskytovaných těmito moduly plug-in lze doporučit určitý obsah nebo jej sdílet v sociálních sítích. Mějte na paměti, že při použití těchto modulů plug-in dochází k výměně údajů mezi vámi a příslušnou sociální sítí. Správce údajů tyto údaje nezpracovává ani nemá žádné informace o tom, jak jsou tyto údaje shromažďovány. Proto doporučujeme, abyste si před použitím příslušného modulu plug-in přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů vlastníků těchto sociálních sítí.“

Mohlo by se vám také líbit: