Bundy sleva 30 % / Akce trvá od 16. 4. do 30. 4. / Podrobnosti o této akci najdete v podmínkách.


Zahradnické doplňky - 50 % na druhý produkt / Akce trvá od 23. 4. do 30. 4. / Podrobnosti o této akci najdete v podmínkách.

Oblíbené

Můj obchod

0

Zásady ochrany soukromí – Newsletter

1. KDO JSME

Stručné shrnutí

Zdravíme vás, jsme společnost Pepco Czech Republic, s.r.o. a sídlíme v Praze v České republice. Zde naleznete naše kontaktní údaje.

Pokud máte jakékoli dotazy či pochybnosti, neváhejte se obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů.

Celé znění

1.1. Jsme společnost Pepco Czech Republic, s.r.o. (zde dále jen „Pepco Česká republika“) se sídlem v Praze.

V záležitostech týkajících se newsletteru nás kontaktujte e-mailem přes adresu zakaznik@pepco.cz nebo poštou na adrese: Pepco Czech Republic, s.r.o., ul. Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 – Nusle.

1.2. Za účelem zajištění účinné ochrany osobních údajů jsme ustavili pracovníka pro ochranu údajů (zde dále jen „POÚ“), který odpovídá za dohled nad strategií pro ochranu osobních údajů a za její realizaci a také za zajišťování souladu našich činností se zákonem. Našeho POÚ můžete kontaktovat na této adrese: osobneudaje@pepco.eu.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝMI ÚČELY

Stručné shrnutí

Shromažďujeme údaje, které jste poskytli ve formuláři na našich internetových stránkách, a používáme je k tomu, abychom vám posílali personalizovaný newsletter.

Celé znění

2.1. Za účelem posílání našeho newsletteru zpracováváme údaje, které poskytli přímo odběratelé, například:

– křestní jméno,

– e-mailová adresa,

– poštovní směrovací číslo,

– den a měsíc narození

– preference ohledně obsahu newsletteru.

2.2. Výše uvedené údaje sbíráme a zpracováváme je výhradně za tím účelem, abychom posílali náš newsletter na uvedenou e-mailovou adresu.

2.3. Vaše osobní údaje můžeme profilovat, což znamená, že můžeme použít nasbírané informace, například vaše poštovní směrovací číslo a uvedené zájmy, abychom upravili zasílaná sdělení podle vašich potřeb. V takovém případě však nepoužíváme vaše údaje k profilování spočívající v přijímání automatizovaných rozhodnutí, která by mohla mít dopad na vaši právní situaci (tj. nepoužíváme algoritmy pro přijímání rozhodnutí ovlivňujících vaše individuální nároky).

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Stručné shrnutí

Osobní údaje zpracováváme podle článku 6, odstavce 1, písmena f) GDPR na základě legitimních zájmů společnosti Pepco Česká republika.

Newsletter zasíláme pouze na základě vašeho svobodně poskytnutého souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit.

Celé znění

3.1. Zpracováváme údaje nezbytné k zasílání newsletteru podle článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (legitimní zájmy správce). V tomto případě legitimní zájmy společnosti Pepco Česká republika spočívají v přímém marketingu jejích výrobků a služeb.

3.2. Newsletter je zasílán e-mailem na základě jednoznačného a zdokumentovaného souhlasu odběratele podle článku 10 zákona o poskytování elektronických služeb.

3.3. Údaje jsou poskytovány dobrovolně. Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytovat osobní údaje pro marketingové účely.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Stručné shrnutí

Údaje uchováváme do té doby, dokud nezrušíte svůj souhlas s odebíráním newsletteru.

Celé znění

4.1. Budeme zpracovávat poskytnuté údaje pro marketingové účely, dokud nezrušíte svůj souhlas s odebíráním našeho newsletteru.

4.2. Svůj souhlas s odebíráním newsletteru společnosti Pepco můžete zrušit snadno a kdykoli kliknutím na příslušný odkaz v zápatí newsletteru.

5. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ JINÝM PŘÍJEMCŮM

Stručné shrnutí

Někdy poskytujeme údaje důvěryhodným partnerům, kteří nám poskytují nástroje pro zpracovávání údajů a podporují nás v našich marketingových činnostech.

Může se stát, že budeme muset sdělit určité osobní údaje oprávněným státním orgánům.

Celé znění

5.1. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům, kteří zpracovávají údaje pro společnost Pepco Česká republika, mimo jiné poskytovatelům služeb IT a marketingovým agenturám, a tito zpracovatelé zpracovávají údaje podle smlouvy se společností Pepco Česká republika a výhradně podle pokynů společnosti Pepco Česká republika.

5.2. Vaše údaje mohou být také poskytnuty subjektům, kteří jsou oprávněni je obdržet podle stávajících zákonů, například orgánům činným v trestním řízení na jejich žádost podanou na příslušném právním základě (např. pro účely probíhajícího trestního řízení).

6. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Stručné shrnutí

Neposkytujeme vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Celé znění

Vaše údaje nebudou poskytnuty zemím mimo Evropský hospodářský prostor.

7. VAŠE PRÁVA

Stručné shrnutí

V souvislosti s vašimi údaji máte mnoho práv. Máte právo požádat o informace o tom, jak jsou údaje zpracovávány, právo na přístup k údajům a na opravu údajů, právo požádat o jejich vymazání nebo o omezení jejich zpracovávání a právo převést je na jiný subjekt. Vždy můžete zaslat e-mail na adresu zakaznik@pepco.cz nebo osobneudaje@pepco.eu a my učiníme vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli.

Celé znění

7.1. V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů společností Pepco Česká republika máte níže uvedená práva:

– právo na přístup ke svým údajům, včetně získání kopie údajů;

– právo na opravu údajů;

– právo na vymazání údajů;

– právo podat stížnost k příslušnému dohledovému orgánu, který se stará o ochranu osobních údajů;

– právo omezit zpracovávání údajů;

– právo zrušit souhlas v tom rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu; zrušení souhlasu nemá vliv na dodržení práva na zpracovávání, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho zrušením;

– právo na přenositelnost údajů, tj. právo obdržet své osobní údaje od společnosti Pepco Česká republika ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; tyto údaje můžete předat jinému správci.

7.2. Tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu zakaznik@pepco.cz.

7.3. Svůj souhlas s odebíráním newsletteru společnosti Pepco můžete zrušit snadno a kdykoli kliknutím na příslušný odkaz v zápatí newsletteru.

Proč se vyplatí nakupovat v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Více než 200 prodejen. Jsme vám vždy nablízku.

Vždy nízké ceny

V Pepco najdete vše, co potřebujete a za nízké ceny.

Široký výběr

V Pepco najdete široký výběr výrobků pro sebe, svou rodinu a domácnost.

Nakupujte bez obav

Máte právo vrátit zboží do 30 dnů v libovolném obchodě Pepco na území České republiky.