Obsah:

  1. Klíčové zásady metody BLW - nezávislost, samostatnost, rodinná strava
  2. Výhody používání metody BLW při rozšiřování stravy kojenců
  3. BLW musí být bezpečné! Jak rozšířit jídelníček Vašeho dítěte?
  4. Jak začít? První kroky v BLW

BLW (Baby-Led Weaning) je inovativní přístup k rozšíření stravy kojenců, který si získává oblibu po celém světě. BLW doslova znamená „odstavování řízené dítětem“ a spočívá v tom, že batolata mohou sama zkoumat a jíst pevnou stravu, místo aby je pečovatel krmil lžičkou. Tento způsob krmení umožňuje dítěti kontrolovat, co a kolik jí, a podporuje ho v poznávání různých chutí, textur a tvarů potravin.

Klíčové zásady metody BLW – nezávislost, samostatnost, rodinná strava

Tradiční zavádění pevné stravy často představuje podávání kašovité nebo polotekuté stravy kojencům lžičkou. Při tomto přístupu rodič může sledovat co a kolik dítě jí, což může omezovat zkušenosti dítěte s jídlem. BLW je ústupem od těchto tradičních metod! Dítě se zde aktivně účastní jídla, rozhoduje o tempu a způsobu jídla i o výběru konzumovaných potravin. 

Metoda BLW je založena na několika základních principech:

  • Samostatné stravování – hlavní myšlenkou BLW je umožnit dítěti přijímat pevnou stravu samostatně. Kojenci jsou povzbuzováni, aby si pokrm nabírali rukama a jedli vlastním tempem. To pomáhá rozvíjet jeho motorické dovednosti, ale také trénovat smyslovou integraci – děti mohou zkoumat různé textury a chutě.
  • Kontrola ze strany dítěte – při metodě BLW si dítě samo určuje, kolik a co sní. Rodiče nabízejí různé bezpečné a vhodně připravené potraviny, ale je to batole, které samo rozhoduje o tom, které z nich a v jakém množství sní. Tato autonomie pomáhá rozvíjet schopnost samoregulace chuti dítěte k jídlu.
  • Účast na rodinném stravování – BLW podporuje zapojení dětí do společného rodinného stravování. Namísto přípravy oddělených jídel pro kojence se batolata stravují stejně jako zbytek rodiny, samozřejmě s náležitou přípravou jídla s ohledem na bezpečnost dítěte. Batolata by měla mít k dispozici pohodlnou vysokou židli s potřebnými zábranami a sedátkem ve správné výšce a také vlastní talířky a misky.

Za těchto předpokladů je koncept BLW dokonale vhodný pro podporu zdravých stravovacích návyků a budování pozitivního vztahu k jídlu od prvního roku života batolete.

Infografika společnosti Pepco o příslušenství BLW

Výhody používání metody BLW při rozšiřování stravy kojenců

Metoda BLW má řadu výhod, které podporují vývoj dítěte v různých aspektech, od motorických po emocionální a sociální.

Jednou z hlavních výhod metody BLW je podpora motorického vývoje. Umožňuje dětem jíst samostatně, podporuje rozvoj úchopových dovedností a koordinace rukou a očí. Dítě se učí manipulovat s jídlem, což podporuje rozvoj přesnosti pohybů a síly prstů a rukou. Tato cvičení mají přímý vliv na rozvoj jemné motoriky dítěte, která je důležitá v mnoha dalších oblastech života dítěte, včetně psaní. 

BLW umožňuje dětem poznávat různé chutě a konzistence za jejich vlastních podmínek. Děti tak mají možnost experimentovat s různými potravinami, což může podpořit rozvoj rozmanitějších chuťových preferencí. Zkoumání různých konzistencí potravin také stimuluje smyslový vývoj dítěte.

Metoda BLW podporuje také emocionální a sociální rozvoj dítěte. Samostatné konzumování potravin podporuje u dětí nezávislost a sebedůvěru. Společné stravování, kterého se dítě aktivně účastní, mu pomáhá se začlenit do rodiny a rozvíjet sociální dovednosti. Děti se také učí trpělivosti a dovednostem, jak se vyrovnat s frustrací, která se může při začátcích samostatné konzumace potravy objevit.

BLW musí být bezpečné! Jak rozšířit jídelníček Vašeho dítěte?

Stravování dítěte metodou BLW

Zavedení metody BLW musí být bezpečné! Ujistěte se, že jsou příkrmy měkké a správně připravené tak, aby je batole mohlo jíst. Je důležité vyhýbat se malým, tvrdým, kulatým nebo lepivým potravinám, které mohou představovat nebezpečí udušení. Na batole při jídle vždy musí dohlížet dospělá osoba. Vyplatí se pořídit si potřebná dětská příslušenství tak, aby první jídla byla pro Vaše dítě zábavná. 

Při podávání pokrmu dbejte na jeho velikost a tvar. Ideální jsou dlouhé, dítětem snadno uchopitelné kousky, které dítě může snadno rozkousat. Kousky potravy by měly být také dostatečně velké, aby je batole mohlo pohodlně a stabilně uchopit a následně vložit do úst, ale i dostatečně měkké, aby je mohlo snadno rozžvýkat a spolknout.

Hygiena a čistota při jídle jsou stejně důležité. Pravidelně dítěti myjte ruce a obličej a také čistěte povrchy a hračky, které mohou přijít do styku s potravinami. Udržování čistoty jídelního prostoru pomáhá předcházet šíření bakterií a udržuje zdravé prostředí pro malé objevitele chutí.

Jak začít? První kroky v BLW

Začátky mohou být obtížné a náročné. Určitě budou vyžadovat od rodičů velkou trpělivost a otevřenost vůči potřebám dítěte. Jak zavádět BLW?

  1. Výběr správných potravin pro začátek – začněte s měkkým ovocem a zeleninou, jako je vařená mrkev, banány nebo avokádo. Vybírejte potraviny, které jsou pro dítě snadno uchopitelné a bezpečné.
  2. Povzbuzujte dítě, aby zkoušelo nová jídla – dovolte mu, aby zkoumalo potraviny, ale nenuťte ho do jídla. Buďte trpěliví a nechte dítě, aby potraviny zkoumalo svým vlastním tempem.
  3. Rozpoznávání signálů hladu a sytosti – pozorujte své dítě, abyste pochopili, kdy má hlad a kdy je syté. Přirozená radost při pohledu na jídlo (dítě má hlad, chce jíst) nebo odvrácení hlavy od misky či talíře (dítě je syté, nechce jíst) jsou signály, které je třeba rozpoznat a respektovat.

Na jaké problémy a možné nepříjemnosti se musíte připravit? Především na… nepořádek – přijměte ho jako součást důležitého procesu učení Vašeho dítěte. Používejte snadno omyvatelné nádobí, prostírání a podložky pod židle. Co dělat, když dítě nechce jíst? V žádném případě nenuťte dítě do jídla. Nabízejte různé potraviny a nechte dítě rozhodnout, co a kolik sní. Důležité je, že metodu BLW je možné libovolně kombinovat s kojením nebo krmením z láhve.