Více za méně… každý den!

Portál používá soubory cookies v souladu s Politikou souborů Cookies. Podmínky přechovávání a přístup k souborům cookies můžete nastavit ve Vašem prohlížeči.

Zásady ochrany osobních údajů


Tato Politika souborů Cookies určuje zásady ukládání a přístupu k informacím na zařízeních uživatele za využití souborů cookies, které slouží k poskytování služeb poskytovaných elektronickou cestou administrátorem internetové stránky www.pepco.pl na žádost uživatele.

Provozovatelem webových stránek PEPCO Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24294420, administrátorem webových stránek www.pepco.cz je PEPCO MARKETING Sp. z o.o., se sídlem v Poznani, ul. Strzeszyńska 73A, NIP (DIČ) 782-25-15-260, REGON (IČO) 301590997.

1. ČÍM JSOU SOUBORY COOKIES

Soubory „cookies“ je nutno chápat jako počítačová data, zejména textové soubory, ukládaná do koncových zařízení uživatelů, určená k využívání internetových stránek.

Provozovatelem používané soubory cookies jsou bezpečné pro zařízení uživatele a obvykle obsahují: název domény ze které pocházejí, dobu uložení v zařízení a uloženou hodnotu.

2. DRUHY VYUŽÍVANÝCH COOKIES·     

  • Relační cookies - jsou uloženy v zařízení uživatele do okamžiku ukončení prohlížení stránky. Informace v nich uložené jsou ze zařízení odstraňovány v okamžiku ukončení prohlížení.
  • Trvalá cookies - jsou uloženy v zařízení uživatele do okamžiku jejich smazání. Ukončení prohlížení není příčinou jejich odstranění.

3. CÍLE VYUŽITÍ COOKIES·    

Vlastní cookies (ukládané provozovatelem):

  • ověřování a udržení relace uživatele webových stránek
  • správná konfigurace vybraných funkcí webových stránek
  • optimalizace a vylepšení výkonu poskytovaných služeb
  • zvýšení spolehlivosti webových stránek
  • zajištění bezpečnosti webových stránek


Vnější cookies (ukládané partnery provozovatele):

  • sběr obecných a anonymních statistických dat prostřednictvím analytických nástrojů (Google Analytics, provozovatel Google Inc. se sídlem v USA)

4. OSOBNÍ ÚDAJE 

Mechanizmus cookies nedovoluje shromažďovat ze zařízení uživatele jakékoliv osobní údaje.

5. ODSTRAŇOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES 

Defaultní nastavení softwaru sloužícího k prohlížení internetových stránek povoluje umístění souborů „cookies“ v koncovém zařízení.

Změnu těchto nastavení může provést uživatel samostatně,na základě změny nastavení internetového prohlížeče. Nastavení může být změněno takovým způsobem, aby v nastavení prohlížeče došlo k blokování automatické správy souborů cookies nebo aby každé uložení cookies do zařízení uživatele bylo oznámeno.

Podrobné informace o možnostech a způsobech správy souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Uživatel může soubory cookies kdykoliv odstranit pomocí dostupných funkcí webového prohlížeče.

Omezení využívání souborů „cookies“ může mít vliv na některé funkcionality dostupné na internetových stránkách.

Pokud ke změnám v nastavení prohlížeče nedojde, bude to totožné se souhlasem pro umístění souborů cookies v zařízení uživatele.