Buďte součástí našeho úspěchu!

Portál používá soubory cookies v souladu s Politikou souborů Cookies. Podmínky přechovávání a přístup k souborům cookies můžete nastavit ve Vašem prohlížeči.

Na pracovní pozici

Vedoucí / zástupce vedoucího prodejny, Cheb

Pracoviště: Cheb

Požadované vzdělání: 

 • středoškolské s maturitou
 • nástavbové / vyšší odborné vzdělání
 • vysokoškolské 

Zaměření, obor:

 • obchod, ekonomika 

Administrativní a ekonomické znalosti:

 • Pokladna - pokročilý
 • Skladové hospodářství - základy
 • Personalistika - základy

 

Počítačové znalosti - uživatel:

 • Microsoft  – základy


Požadovaná prax/Počet let praxe: 2


Požadujeme:

 • vztah k obchodu a módě
 • plánování a organizace, přijímání rozhodnutí
 • orientace na dosahování naplánovaných výsledků
 • management lidských zdrojů
 • samostatnost a odpovědnost
 • ochota k fyzické práci
 • profesionální vystupování
 • loajalita vůči kolegům a zaměstnavateli

Nabízíme:

 • práce v rozvíjející se společnosti - možnost kariérního postupu
 • dvousložkový plat (fix + prémie)
 • slevy na zaměstnanecké nákupy
 • propracovaný systém zaškolení a interního vzdělávání
 • flexibilní pracovní doba
 • stravenky

Náplň práce:

 • kontrola plnění plánu provozu
 • řízení personálu k zajištění provozu obchodu
 • kontrola a minimalizace nákladů provozu
 • odpovědnost za zavedení a dodržování zásad obsluhy zákazníka
 • odpovědnost za dostupnost a vystavení zboží na provozu podle zásad Visual merchandising a její celkový vzhled
 • zodpovědnost za vedení skladového hospodářství
 • odpovědnost za finanční vyúčtování provozu
 • odpovědnost za administrativu provozu, zajištění plynulosti provozu 

Zasláním životopisu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zasláním životopisu, motivačního dopisu a dalších dokumentů e-mailem, poštou, anebo doručením osobně, dobrovolně poskytujete správci PEPCO Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČ: 24294420, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, adresa místa přechodného bydliště, věk, pohlaví, zda vlastníte zdravotní průkaz, průkaz pracovníka v potravinářství, řidičský průkaz – typ, všechny údaje a jiné záznamy uvedené v úředním dokladu o vzdělání, podpis, kontaktní údaje (zejména telefonní číslo a e-mail), jazykové znalosti, praxe, absolvované kurzy (název, země), certifikáty (název, doba platnosti, vydavatel, země), dovednosti (název, úroveň), očekávaný plat, očekávané zaměření, očekávané místo práce, hodnocení pohovorů (vzhled, kvalifikace, verbalita, neverbalita), výsledky testů dovedností a dalších osobních údajů uvedených v životopise, motivačním dopise a dotazníku uchazeče o zaměstnání, a to za účelem evidence uchazečů o zaměstnání. Správce informuje subjekt údajů o tom, že jeho osobní údaje budou poskytnuty zpracovateli PEPCO Poland Sp. z o. o. z, se sídlem Strzeszyńska 73A, Poznan, NIP 782-21-31-157. Osobní údaje nebudou zveřejňované ani poskytované do třetích zemí. Osobní údaje se poskytují třetím stranám vykonávajícím kontrolu, dozor, dohled na základě zvláštních předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, jinak souhlas zanikne po uplynutí jednoho roku ode dne jeho udělení. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Jako subjekt údajů prohlašujete, že Vám byly poskytnuty všechny informace podle § 11 cit. zákona.