Buďte součástí našeho úspěchu!

Používáme cookies pro reklamní a statistické účely a také pro účely přizpůsobení naší nabídky Vašim potřebám. Nastavení cookies si můžete kdykoli změnit ve Vašem prohlížeči tak, že některé tyto soubory buď povolíte nebo zakážete. Pokud budete tyto webové stránky používat bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, budeme zaznamenávat tyto informace (cookies) do paměti Vašeho koncového zařízení (počítače, mobilního telefonu apod.) a budeme k nim získávat přístup pro výše uvedené účely. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí.

Na pracovní pozici

Brigádník - Zlín Kaufland - VÁNOCE se blíží...

Pracoviště: Zlín Kaufland

Vánoce v PEPCO začínají již nyní!– Vydělej si na dárky - brigádník/pokladní-prodavač

Požadujeme:

Požadovaná praxe: Pozice je vhodná pro absolventa
Administrativní a ekonomické znalosti:
Pokladna - základy

Osobnostní předpoklady a dovednosti:

• chuť zdokonalovat se
• komunikativnost
• samostatnost a odpovědnost
• vysoké pracovní nasazení
• profesionální vystupování
• loajalita vůči kolegům a zaměstnavateli
• vztah k obchodu a módě
• ochota k fyzické práci

Nabízíme:

• práce v rozvíjející se společnosti - možnost kariérního postupu
• flexibilní pracovní doba
• slevy na zaměstnanecké nákupy
• propracovaný systém zaškolení a interního vzdělávání
• mzda (hrubá) 120 Kč/hod.

Náplň práce:

• obsluha a poradenství zákazníkům
• práce na pokladně
• příjem zboží a jeho prezentace
• přecenění a přesuny zboží, účast na inventuře
• průběžné doplňování zboží ze skladu
• odpovědnost za pořádek a čistotu na prodejně, její celkový vzhled
• prevence proti krádežím

Zasláním životopisu prohlašujete, že jste byli seznámen o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Společnost PEPCO Czech Republic s.r.o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 - Nusle, IČ 24294420, Česká republika; jako správce osobních údajů, tímto informuje uchazeče o zaměstnání podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) o zpracování jeho osobních údajů. Účel a doba zpracování Správce zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání: jméno a příjmení, bydliště, email, telefonní číslo, oblast působení, praxe, vzdělání, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, pro interní náborové procesy správce a interní náborové procesy skupiny PEPCO a to na dobu nezbytně nutnou pro účely realizace výběrového řízení, maximálně dobu 6 měsíců ode dne předání osobních údajů správci. Ostatní údaje mohou být uchazečem uvedené v životopise nebo osobním profilu, aniž by správce takové údaje výslovně požadoval, v obecné rovině se zpravidla jedná o: titul, datum narození, fotografie, občanství osobní zájmy. Správce od uchazečů o zaměstnání v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru nikdy nevyžaduje údaje, které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, aj). Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání elektronicky i manuálně. Osobní/kontaktní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti správce či zaměstnancům skupiny, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. PEPCO Czech Republic s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákoně na ochranu osobních údajů nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů uchazečů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Správce má aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat, nastavení řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji uchazečů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Každý uchazeč o zaměstnání má následující práva, která PEPCO Czech Republic s.r.o. jako správce plně respektuje: Transparentnost Při každém zadávání osobních údajů správci, je uchazeč vždy transparentně poučen o tom, k jakému účelu mohou být kontaktní údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. Právo na přístup k osobním údajům Uchazeč jako subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání jsou poskytnuty veškeré informace o zpracování osobních/kontaktních údajů. Právo na opravu Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Po skončení výběrového řízení, pokud nebude s uchazečem o zaměstnání uzavřena pracovní či obdobná smlouva, budou jeho osobní uchazeče vymazány. Právo na ochranu soukromí Pokud uchazeč zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti uchazeče podle předchozí věty, má uchazeč právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo na informaci uplatní uchazeč zasláním písemné žádosti na adresu sídla správce s uvedením textu "GDPR – informace o zpracování OÚ" na obálce. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů adresujte odpovědné osobě prostřednictvím e-mailové adresy osobneudaje@pepco.eu.